Integrering og integreringspolitikk

TV-dokumentar om oppsplitting av det britiske samfunnet

Dokumentar ssom etter søkelyset på en fullstendig splittet britisk by.