Æresdrap og æresrelatert vold

Økning av æresdrap på palestinske kvinner

Vold mot kvinner i det palestinske samfunnet øker. De fleste kvinnene er blitt drept fordi de er beskyldt for å bringe ”skam” over mannlige medlemmer av familien.

Vold mot kvinner i det palestinske samfunnet øker, melder The Jerusalem Post, med henvisning til en rapport presentert av Ohaila Shomar, koordinator i SAWA (All Women Together Today and Tomorrow).

Rapporten, som er utarbeidet i samarbeid mellom SAWA og andre organisasjoner, avdekker at minst 48 kvinner har blitt drept de siste tre årene i West Bank og på Gazastripen. Inntil 2004 var antallet kvinner som årlig ble drept estimert til et sted mellom 10 og 12, og kvinnene var mellom 12 og 85 år.

De fleste kvinnene er blitt drept fordi de er beskyldt for å bringe ”skam” over mannlige medlemmer av familien. Shomar, som i årevis har jobbet for palestinske kvinner som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, sier at 32 av tilfellene må kunne relateres til såkalte æresdrap, og at nesten alle ofrene (46 av 48) var muslimske kvinner. 14 av kvinnene var single, åtte var gift, seks var skilte og to var enker.

17 av de drepte kvinnene ble myrdet av deres egen bror, mens fem ble slått ihjel av deres egen far. Drapsmetoden var enten kvelning, forgiftning, henging, skyting eller at de er blitt slått ihjel.

Rapporten poengterer at ett av de største problemene er mangelen på en lov som gjør det mulig å straffe gjerningsmannen. Palestinerne bruker fortsatt en jordansk lov fra 1960 som pålegger en mild dom for menn som er involvert i såkalte æresdrap.