Integrering og integreringspolitikk

Norsk-pakistansk politisamarbeid

Mangel på samarbeid mellom norsk og pakistansk politi fører til at mange saker der norskpakistanere er involvert, ikke blir oppklart. Nå vurderes det å opprette et formlet samarbeid.

Temaet har vært på dagsorden i flere år, men det har ikke ført til noen konkrete samarbeidsavtaler. Også statsminister Stoltenberg (Ap) har hatt samtaler med Pakistans president Pervez Musharraf om temaet. Nå har justisminister Knut Storberget (Ap) gitt Politidirektoratet i oppdrag å sette ned en gruppe som skal jobbe for å forbedre samarbeidet. Det er tidligere Kripos-sjef Arne Huuse (67) som skal lede arbeidet.

Huuse sier han gleder seg til å ta fatt på arbeidsoppgavene. «Vi starter med en nasjonal kartlegging av problemstillingen. I hvilke saker er mangel på samarbeid et problem? Deretter skal vi få kartlagt hvordan pakistanske myndigheter ser på dette, samt vurdere hvilke hindringer som ligger i veien,» sier Huuse til Aftenposten.no.
Huuse er kjent som en frittalende, viljesterk og praktisk orientert leder. » Når vi har Huuse med på laget vet vi at det kommer til å skje noe,» sier en kilde til Aftenposten.

HRS ønsker Huuse og de andre på laget lykke til med arbeidet, som etter vår vurdering er både viktig og nødvendig. Norge bør ikke få flere saker som for eksempel Rahila-saken.