Innvandring

Norge passerer 4,7 millioner innen sankthans

Norges befolkningstilvekst øker raskt på grunn av innflyttingsoverskudd.

Det er sannsynlig at folketallet i Norge vil passerer 4.7 millioner mennesker allerede før sankthans i år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). 1.april telte Norges befolkning 4 691 500, som tilsier at vi er blitt 10 400 flere i første kvartal i år. SSB påpeker at folketilveksten i første kvartal de siste to årene har vært klart høyere enn tidligere år, der om lag 75 prosent av veksten skyldes innflyttingsoverskudd fra utlandet. Halvparten av folketilveksten kom i Oslo og Akershus, mens i syv fylker gikk folketallet ned.

I første kvartal i år flyttet 12 600 personer til Norge, mens 5 100 flyttet fra Norge, mot henholdsvis 10 500 og 5 200 første kvartal i fjor. Det var klart flest polakker som kom.