Islam

Lovforslag om dødsstraff for frafalne muslimer

En politisk-religiøs allianse i Pakistan bestående av seks partier har fremmet e nådeløst forslag i «Apostasy Act 2006». Frafalne muslimske menn skal kunne dømmes til døden, kvinner til livsvarig fengsel.