Æresdrap og æresrelatert vold

Krever økt innsats mot æresdrap i EU-landene

Tyske advokater og politikere med innvandrerbakgrunn mener det gjøres for lite for å hindre æresdrap i EU-landene.

Tyske advokater og politikere med innvandrerbakgrunn mener det gjøres for lite for å hindre æresdrap i EU-landene. Ifølge Kristelig Dagblad.dk ble det bare i Tyskland mellom 1996 og 2005 avdekket 55 forsøk på æresdrap. Tyskland er nå EU-formannslandet, noe som har fått advokatene og politikerne til å kreve at EU-landene må gjøre mer for å beskytte kvinner mot æresdrap. ”Disse kvinner har bruk for økt rettsbeskyttelse. EU og Tyskland hjelper kvinner som er tvunget til prostitusjon og rammet av menneskesmugling, men man gjør ikke noe konkret for å beskytte kvinner mot æresdrap,” sier advokat Canan Bayram.

Politikeren Evrim Baba (venstrefløypartiet Die Linke), som selv er kurder, mener at det tyske samfunnets håndtering av æresdrap er et resultat av fortidens manglende integreringspolitikk, og et halvhjertet forsøk på dialog med de muslimske lokalsamfunn. ”I årtier fantes der ingen integreringspolitikk, så oppstod parallellsamfunn,” sier Baba, og fortsetter: ”Mange unge kvinner i innvandrersamfunnene er fanget i rigide, patriarkalske strukturer og lever i frykt for sin egen familie.”

Ifølge Kristelig Dagblad var det frykten for en radikalisering av desillusjonerte, unge muslimer som fikk tyske politikere til å styrke integreringspolitikken i landet. En av strategiene var dialog med islamske grupper, men problematikken med æresdrap ble ikke nevnt. ”Det er vanvittig at regjeringen ikke vil diskutere denne type mord. De ødelegger fremtiden for tusenvis av unge kvinner,” sier Arzu Toker, som representerer Eks-muslimernes Centralråd.

FN-organisasjoner antar at det begås om lag 5 000 æresdrap av kvinner hvert år, men at et betydelig større antall kvinner begår ”selvmord” for å unnslippe familiens forfølgelse. Langt de fleste av mordene finner sted i Pakistan og deler av Midtøsten.