Innvandring

Khader forlater Det Radikale Venstre – starter eget parti

Danmarks mest populære politiker, Naser Khader, forlater Det radikale venstre. Ikke minst på grunn av innvandringspolitikken.

Etter 23 års tjeneste er Naser Khader ferdig med Det radikale Venstre. Dermed mister partiet Danmarks mest populære politiker. Det Radikale Venstre i Danmark kan sammenlignes med Venstre i Norge. Khader er uenig i Det radikale venstre sin innvandringspolitikk, og ikke minst deres håndtering av konflikten rundt Muhammed-karikaturene.

43-årige Naser Khader er født i Damaskus i Syria av syrisk mor og palestinsk far. Som 12-åring kom han til Danmark, hvor han vokste opp på Vesterbro i København. Khader ble raskt integrert, og i 1993 var han utdannnet cand.polit. fra Københavns Universitet. Allerede i 1984, året etter at han startet studiene, meldte han seg inn i Det Radikale Venstre, i motsetning til de fleste andre politisk aktive innvandrere som søkte mot sosialdemokratene og venstresiden. Khader har selv forklart at det var «barndommens røde pedagoger» som gav han motvilje til venstresiden.
I 2001 ble Khader Danmarks første politiker på Folketinget med innvandrerbakgrunn. Da bråket rundt Muhammed-karikaturene oppstod i 2006, ble Khader sentral, og han fremsto som en kompromissløs røst i innvandrerdebatten. I denne turbulente perioden opprettet han foreningen Moderate muslimer, som raskt fikk stor oppslutning. Foreningen og Khaders kompromissløse stil førte imidlertid til at han måtte ta en pause fra det politiske liv. Men selv om kritikken og antallet dødstrusler fra muslimske kretser vokste, fortsatte Khader sin kamp mot islamismen. Denne kampen gjør at han i dag er underlagt et sikkerhetsprogram. Khaders popularitet har bare økt i Danmark, noe som også har medført konflikter og uenighet mellom blant annet Khader og partiets ledelse, ikke minst lederen Marianne Jelved. Disse uenighetene ble svært synlig da partiet nestleder, Elsebeth Gerner Nielsen, valgte å ikle seg et muslimsk hodeplagg i forlengelsen av Søren Krarups (DF) sammenligning av islamiske og nazistiske symboler. Khader beskyldte Gerner Nielsen for å gå «islamistenes ærend».

Bekrefter utmeldelsePå sin hjemmeside bekrefter Khader at han i dag har meldt seg ut av Det Radikale Venstre. Han viser til en pressekonferanse i dag kl. 13.30 på Christiansborg. Så er spørsmålet om Khader faktisk vil stifte et eget parti, eller om han er på vei inn i et annet?

Stifter nytt borgerlig parti Khader bekjentgjorde i dag at han er med på å etablere et nytt borgerlig parti i Danmark. Partiet skal bære navnet «Ny Alliance», som et signal på hva de vil med partiet. Det skal bli en ny allianse på den borgerlige siden, men en allianse som tar avstand og makt fra Dansk Folkeparti (DF). Khader sa på pressekonferansen at valget sto mellom å stifte et nytt parti, eller å forlate politikken. «Vi føler oss politisk hjemløse, og det tror vi også, der er mange, der gør i øjeblikket», sa Khader ifølge Politiken.dk. Partiet har ennå ikke noe program, men det som er klart er at Khader skal være leder.

Ifølge Jyllands-Posten.dk ønsker både de konsertvative (K) og DF Ny Alliance velkommen, mens representanter fra Det Radikale Venstre mener Khaders nye parti vil ligne det han har forlatt. «Det er trist for partiet, at han går, men jeg tror ikke, at et nyt parti vil kunne adskille sig mere end nogle nuancer fra det gamle. Forskellen er, at det vil være midtsøgende og jeg tror, at det vil være bedre til at kommunikere sit budskab ud,» sier Mogens Flyvholm.