Innvandring

Innvandringen i 2006 slår alle rekorder

Fersk statistikk fra SSB viser rekordhøy innvandring til Norge i 2006.

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innvandringen til Norge i fjor var høyere enn noen gang. I 2006 ble det registrert 45 800 innvandringer og 22 100 utvandringer. Nettoinnvandringen lå således på 23 700, som er en økning fra 2005 på nesten 30 prosent. Spesielt høy er økningen av polakker til Norge.

Se statistikken hos SSB.no