Kjønnslemlestelse

Ikke vent på regjeringen – ta ansvar lokalt

Jenter i Norge blir rituelt lemlestet. Dette er dessverre et dokumentert faktum, skriver Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS. Hun anbefaler at det tas et ansvar lokalt.

I dagens Kommunal Rapport påpeker Hege Storhaug at barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) har forstått at helseundersøkelser av jentebarn er veien å gå for å få bukt med dette forferdelige overgrepet mot vergeløse barn. Men at helse- og omsorgsministeren, Sylvia Brustad (Ap), derimot sier nei til slike undersøkelser.