Integrering og integreringspolitikk

I 2006 ville færre ha norsk statsborgerskap, men ikke-vestlige vil

Det er særlig ikke-vestlige som vil ha norsk statsborgerskap.

I underkant av 12 000 personer fikk norsk statsborgerskap i 2006. Dette er færre enn året før, men fremdeles mange i forhold til tidligere år, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Flest personer fra Irak fikk norsk statsborgerskap i 2006, slik det også var i 2005. Tidligere somaliske statsborgere utgjorde den nest største gruppen. Deretter var det personer med tidligere statsborgerskap fra Serbia og Montenegro som utgjorde den tredje største gruppen.

Før midten av 1980 var det flest vestlig som fikk norsk statsborgerskap, men etter dette har det vært stor overvekt av ikke-vestlige statsborgere som har fått norsk statsborgerskap. Av de som fikk norsk statsborgerskap hadde 90 prosent tidligere statsborgerskap fra et ikke-vestlig land.

Av de nærmere 12 000 som fikk norsk statsborgerskap i 2006 var 29 prosent bosatt i Oslo. Deretter fulgte Akershus og Østfold med henholdsvis 11og 8 prosent. Sogn og Fjordane var det fylket som hadde den laveste andelen av overgangene til norsk statsborgerskap, med 0,7 prosent.