Integrering og integreringspolitikk

Flyktningkonsulent som spion?

En tidligere ansatt ved flyktningkontoret i Tromsø kommune anklages for å ha misbrukt sin stilling til å spionere på flyktninger fra sitt opprinnelsesland Rwanda.