Ytringsfrihet

Europas hat mot seg selv

Professor professor Nina Witoszek knusende kritikk av den europeiske intelligentsiaen. Eliten tror ikke på verdiene som de europeiske demokratiene er tuftet på. Intelligentsiaens selvfornedrelse er blitt en norm, mener Witoszek.