Ufrivillige ekteskap

Endringer i ekteskapsloven

Regjeringen stiller penger til disposisjon slik at unge i utlandet får mulighet til å returnere til Norge, samt innfører endringer i ekteskapsloven for å forhindre ufrivillige ekteskap.

Det tok norske myndigheter 15 år før penger til hjemreise for tvangsgiftede unge legges på bordet. Allerede i november 1992 kom det frem i en reportasje i Dagbladet, skrevet av HRS sin informasjonsleder Hege Storhaug, at unge som ble tvangsgiftet, og som klarte å ta seg frem til norsk ambassade for hjelp til å komme hjem til Norge, selv måtte betale hjemreisen. Dette er selvsagt umulig for de fleste i en slik situasjon. De unge måtte derfor skaffe en økonomisk garantist i Norge før ambassaden kunne ordne flybillett hjem.
Fra 1.juni er dette historie. Nå stiller endelig Barne- og likestillingsdepartementet en egen økonomisk pott til disposisjon for hjemreise til både tvangsgifte og kjønnslemlestelse.
Det blir også andre endringer i ekteskapsloven fra 1.juni:
Stedfortrederekteskap, som å inngå ekteskap over telefon eller ved å være representert med en annen person i en vielse, skal ikke anerkjennes. Fylkesmannen gis heller ikke dispensasjon lenger til å anerkjenne ekteskap inngått før fylte 16 år. Den gledeligste endringen er at ekteskap inngått i utlandet der en av partene var under 18 år, og minst en av partene hadde en sterk tilknytning til Norge, ikke skal anerkjennes av utlendingsmyndighetene. Etter det HRS kjenner til, har både innvandrere og nordmenn inngått ekteskap med mindreårige i utlandet, endog fått barn med dem, for så å få familiegjenforening når hustruen fyller 18 år.

Regjeringens rundskriv om endringer i ekteskapsloven kan leses her.