Integrering og integreringspolitikk

Dommere med ikke-vestlig bakgrunn

Ingen dommere i Norge har ikke-vestlig bakgrunn. Det fører til at innvandrere føler seg forhåndsdømt, sier IMDi.