Ytringsfrihet

Demokrati-kanon

Den danske regjering har foreslått at at det utarbeides en såkalt "demokratikanon". Ideen er å presentere de avgjørende punktene i Danmarks historie knyttet til utviklingene av det danske folkestyre, både for å informere og bevisstgjøre det danske folk om demokratiske prinsipper og synet på frihetsverdier.

Tanken er at en demokratikanon skal formidle de viktigste begivenheter, filosofiske strømninger og politiske tekster som har bidratt i utviklingen, melder Jyllands-Posten.dk. Demokratikanoen skal presenteres i ulikt undervisningsmateriell.

Politiken.dk melder at det er et utvalg på ni personer skal gi sin mening om hva som har preget synet på det enkelte menneskets frihetsrettigheter, samfunnets sammenhengskraft og utviklingen i det danske demokratiet. Arbeidet forventes ferdig i januar 2008. Sekretariatet forankres under statsråd Bertel Haarder (V) i Undervisningsdepartementet, men en rekke andre departement er også delaktige, slik som Justis-, Utenriks- og Kulturdepartementet. I tillegg vil Statsministerens kontor delta.

Kanskje er en demokratikanon også en idè for Norge?