Integrering og integreringspolitikk

Dårlige integreringen av muslimsk 2. og 3. generasjon

Den tyske regjeringen er bekymret over den dårlige integreringen av muslimsk 2. og 3. generasjon. Nå vil de kjøpslå med muslimkse grupperinger.