Arbeid og utdanning

Arbeidsledigheten blant innvandrere synker fortsatt

Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 8,1 prosent i første kvartal 2006 til 6,0 prosent i første kvartal i år, melder SSB.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var 11 564 innvandrere registrert ledige i år, noe som er 2 800 færre enn på samme tid i fjor. Totalt var det registrert 52 057 personer ledige ved utgangen av februar i år, der innvandrere utgjorde 22 prosent. SSB ser ikke noen tendens til utjevning mellom innvandrere og befolkningen som helhet. Fortsatt har innvandrere en registrert arbeidsledighet som er nesten tre ganger så høy som den øvrige befolkningen. Ifølge SSB har denne nivåforskjellen vært nokså stabil, også i perioder med høy ledighet.

SSB påpeker at det heller ikke er registrert noen forskjeller gruppene mellom: I alle de fire ikke-vestlige gruppene var det en nedgang på rundt tre prosentpoeng. Dette ga en ledighet på 12,8 prosent blant innvandrere fra Afrika og 8,2 prosent for de fra Asia. De fra Øst-Europa utenom EU hadde en ledighet på 6,9 prosent og i gruppen fra Sør- og Mellom Amerika var nivået nede i 6,1 prosent. Innvandrere fra de vestlige verdensregionene hadde en ledighet på mellom 2,2 og 2,4 prosent, mens de fra de nye EU-landene i Øst-Europa lå litt over dette nivået med 3,0 prosent ledige.

Nedgangen i arbeidsledighet var noe sterkere blant innvandrermenn, enn blant innvandrerkvinner. For menn gikk ledigheten ned med 2,3 prosentpoeng sammenlignet med i fjor, mens blant kvinner var nedgangen på 1,9 prosentpoeng.