Islam

Å forsøke (!) og sekularisere Norge…

Nestleder i Islamsk Råd Norge, Asghar Ali, hevder at selv om etniske normenn et lite religiøse, så er ikke det noen grunn til å forsøke å sekularisere Norge.

Asghar Ali, nestleder i Islamsk Råd Norge, påstår i en heller oppsiktsvekkende kronikk i Aftenposten.no 18. mai følgende:
”Det at etniske nordmenn i liten grad er religiøse, bør ikke føre til at samfunnet blir forsøkt sekularisert.”
Dette må kunne kalles en ny vri fra Islamsk Råd for å sikre mulighetene for religiøs praksis.
Asghar Ali tar utgangspunkt i utenriksminister Jonas Gahr Støres (Ap) kronikk i Aftenposten 29. april, der Støre skriver:
«Et begrensende vi reduserer det norske og hindrer det norske fra den naturlige endring og vekst som skjer for at begrepet norsk skal høre til Norge.»
Ifølge Ali, er inkludering et viktig mål, men veien dit er lang. Ali hevder videre at ressurssterke personer med innvandrerbakgrunn alle som én blir diskriminert:
” … personer som behersker tre til fire språk og har en topputdannelse skal finne seg i å bli diskriminert når andre land kan tilby alt Norge har og mer til.”
Hva Ali sikter til her, er heller dårlig skjult. Han mener at muslimer bør få muligheter for et mer religiøst offentlig rom. Han skriver videre:
”Dramatiske begivenheter som tilskrives islam, kombinert med stigmatiserende uttalelser fra majoriteten, legger forholdene til rette for et sterkt konformitetspress. I et så lite religiøst land som Norge betyr det ofte forrang for sekulære verdier – uten at man virker nevneverdig opptatt av de prinsipielle sidene av sakene. Dette er problematisk.”

Spørsmålet er hva som er problematisk. Mange opplever det nok som mer problematisk at det kreves at ”Man må legge forholdene til rette for den religiøse dimensjonen i menneskenes liv,” slik som Ali hevder. Det kan så være at det har gått Ali hus forbi at Norge i praksis må kunne kalles et sekulært samfunn, selv om vi har en statskirkereligion. Men veien derfra til å begrunne integrering av personer med religion – ja, den veien bør være lengre enn lang.