Kjønnslemlestelse

25 – 50 prosent sjanse for å bli kjønnslemlestet

Tidligere leder av det regjeringsoppnevnte OK-prosjektet mot kjønnslemlestelse, Elise Johansen, tror at 25 – 50 prosent av jenter i Norge blir lemlestet.

Elise B. Johansen, som nå arbeider nå med samme tema for Verdens Helseorganisasjon, tror at 25 – 50 prosent av jenter i Norge med røtter i land der kjønnslemlestelse er utbredt, blir lemlestet.

I Storbritannia anslås det at opp mot 100 prosent av somaliske jenter blir lemlestet, melder Aftenposten.no.

Kilden til det dramatiske anslaget oppgis ikke. Det kommer heller ikke frem hvorfor Johansen anslår en langt lavere andel kjønnslemlestelse i Norge.