Forskjellsbehandling og diskriminering

Stirring på muslimer er diskriminering

Et offisielt, rådgivende læreorgan har laget en veiledning som skal motarbeide religiøs intoleranse og krenkelse. Her advares lærere og elever mot å se for lenge på muslimer.

Et offisielt, rådgivende læreorgan, Learning Teaching Scotland (LTS), advarer elever og lærere mot å se for lenge på muslimer.
LTS har endog utarbeidet en veiledning om temaet, melder Times Online. Veiledningen har som formål å få lærere og elever til å motarbeide .
LST gjør derfor rede for forskjellige former for islamfobi og diskriminering: stirring, verbale og fysiske fornærmelser nevnes som eksempler. Det heter i veiledningen fra LTS at:
”Some Muslims may choose to wear clothing or display their faith in a way that makes them visible. For example, women may be wearing a headscarf, and men might be wearing a skullcap. Staring or looking is a form of discrimination as it makes the other person feel uncomfortable, or as though they are not normal.”

Både politikere og muslimske ledere beskylder LTS for å dra frykten for krenkelser i overkant langt.