Kjønnslemlestelse

Statsråd Brustad vil ikke ha underlivssjekk

Underlivssjekk for å forebygge og avdekke kjønnslemlestelse, og for å inkludere jenters underliv i den generelle helseomsorgen, avvises av helsestatsråd Sylvia Brustad (Ap).