Ufrivillige ekteskap

Søskenbarnekteskapsforbud og rasehygiene

Forbud mot søskenbarnekteskap og forrige århundrets rasehygiene er to sider av samme sak, sier minoritetsforsker.

”Prinsipielt er det ikke noe skille mellom forbud mot søskenbarnekteskap og forrige århundrets rasehygiene,” hevder forsker Randi Gressgård i en heller oppsiktsvekkende kronikk i dagens Dagbladet.no. Hun hevder at slike forbud/forslag til forbud i Norge begrunnes i et helsemessig perspektiv, eksemplifisert med bønnerop, omskjæring av gutter, halaslaktet kjøtt og bruk av hijab. Men det er ikke det helsemessige som er det sentrale for de som ønsker forbud, mener hun. Det sentrale er at dette er forbud som hindrer den enkelte i å utøve religionen sin, påstår hun. Gressgård skriver: ”Så lenge saken er definert som et spørsmål om helse, forvaltet av blant annet næringsmiddelkontrollen, har man ikke behøvd å behandle den i henhold til individers grunnleggende rettigheter.”

For i følge Gressgård vil en prinsipiell diskusjon knyttet til forbud mot søskenbarnekteskap ”nødvendigvis måtte dreie seg om hvordan staten ønsker å forhindre dårlig arvemateriale i befolkningen ved hjelp av reproduksjonskontroll. Et uunngåelig spørsmål ville da være hva som prinsipielt skiller forbud mot søskenbarnekteskap fra forrige århundrets eugenikk/rasehygiene.”