Innvandring

Sahlin vil utfordre til svensk innvandrerdebatt

I Sverige snakkes det ikke høyt om utfordringer knyttet til innvandring, men nå vil Mona Sahlin utfordre svensk innvandrerdebatt. Spørsmålet er hva som gjør henne til den riktige utfordreren?

Det er vel få land som har en så undertrykt innvandrerdebatt som Sverige – noe som ikke minst synes å skylde sosialdemokratenes Mona Sahlin. Derfor er det et åpent spørsmål om det er Sahlin som er den beste til å utfordre til en «innvandrerdebatt», slik som VG Nett melder i dag.

Salhin har ved flere anledninger uttalt seg på en måte som nærmest kan oppfattes som om Sverige ikke har noen kultur eller verdi. For eksempel uttalte hun – som integreringsminister – fra en talestol i 2002 i moskeen til det Kurdiske Rigsforbund, ”respektfullt” ikledd slør, følgende:

– Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.

I forbindelse med utgivelsen av boken «Men størst av alt er friheten» (2006) uttalte Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, i et intervju med Magazinet.no seg om forskjellene mellom Danmark og Sverige:

«Sverige og Danmark har tilnærmet lik kulturbakgrunn, men fullstendig forskjellig politisk kultur. I Danmark er det slik at politikerne lytter til hva folket vil, og politikken formes ut fra folks ønsker. I Sverige er det slik at politikerne forteller folket hva de trenger og hva de skal mene,» sa Storhaug, som mener noe av forklaringen også ligger i svensk bondeanger fra landets historie fra andre verdenskrig. «Men det handler nok også om denne politiske kulturen som er skapt i Sverige, der vanlige folks meninger og erfaringer i dagliglivet ikke teller. Det er Mona Sahlin og co som vet best.»

Så da blir det jo spennende å følge med hvordan Sahlin, nå som partileder, ønsker at denne debatten skal være.