Islam

Norsk forum for moderate muslimer havarerte før oppstart

Det planlagte forumet for moderate og sekulære muslimer er så langt en fiasko. Planlagt oppstart ble avlyst grunnet interne konflikter i gruppen.

For to dager siden fortalte HRS om at et forum for moderate og sekulære muslimer skulle dannes i Norge. I pressemeldingen fra det planlagte forumet het det at:
«Frem til i dag har nordmenn med bakgrunn i muslimske land nærmest utelukkende blitt representert av religiøse organisasjoner. En stor andel muslimer har ennå ikke kommet til ordet i samfunnsdebatten. Nå er tiden overmoden for en forandring.»
Under navnet Forum Likhet i Mangfoldet (LiM) annonserte syv personer med muslimsk bakgrunn at de ønsket å skape et sosialt og intellektuelt rom for moderate og sekulære muslimer, og for å markere avstand til radikal islam. Lanseringen skulle skje i går på en pressekonferanse.
Men det som møtte de som kom til pressekonferansen, i alle fall for de som kom noen minutter over annonsert start, var en låst dør med en liten lapp med de intetsigende ord: «Avlyst».
Etter kort tid fikk HRS bekreftet via en av initiativtagerne, Sara Azmeh Rasmussen, at grunnen til avlysningen var «konflikt i gruppen».

Ifølge Document.no er konflikten relatert til spesielt to personer i gruppen: Sara Azmeh Rasmussen og Walid al-Kubaisi. Al-Kubaisi skal ifølge Azmeh Rasmussen ha stilt krav som betød ensretting på hans premisser.

Dermed kan det se ut som et halvt års arbeid er gått i vasken for det bebude LiM, men det gjenstår å se om de klarer å leve opp til det tiltenkte navnet, eller om forumet må skifte ut medlemmer for å gjennomføre sine intensjoner.