Innvandring

Mindreårige enslige asylsøkere

Mange barn kommer alene til Norge som asylsøkere. Myndighetene sliter med å finne barnas familie. Finner man ikke barnas familie, vil barnet få oppholdstillatelse. Praksisen er forskjellige i ulike land, noen returnerer barna til barnehjem i hjemlandet eller i et tredje land.

Til sammen kom det 350 mindreårige barn som asylsøkere til Norge i 2006. UDI har kun maktet å oppspore familien til seks av de enslige asylsøkerbarna, og av disse er det bare to som har blitt gjenforent med foreldrene sine, skriver Klassekampen.no. En stortingsmelding fra 2000 slår fast at oppsporing av omsorgspersoner til enslige asylsøkerbarn skal prioriteres som et viktig politisk tema. Arbeidet med å oppspore familiene til disse barna går likevel meget tregt og er en vanskelig oppgave. ”Oppsporingsarbeidet skal skje parallelt med at søknaden om asyl behandles”, påpeker fungerende avdelingsdirektør i asylavdelingen i UDI, Sigrun Storsæter. For å finne barnets familie er man også avhengig av informasjon fra barnet selv. Kate Halvorsen ved United Nations Commission on Human Rights i Brussel påpeker at dette ikke lett: «Ofte har ikke barnet selv valgt å dra, men er sendt av familien. Andre ganger har barnet blitt fortalt en historie det skal holde seg til, enten fra hjemmet eller fra smuglerne,» sier Halvorsen.

Finland, Sverige og Norge er de landene som gir barnet oppholdstillatelse dersom man ikke lykkes med oppsporingsarbeid. I Norge fungerer reglene slik at etter to år i asylmottak får barnet midlertidig oppholdstillatelse for ett år av gangen. Etter tre år på asylmottak får barnet automatisk opphold i Norge. Nederland sender barn tilbake til barnehjem i opprinnelseslandet, mens Slovakia sender barna til et barnehjem i et tredje land. Storbritannia er det eneste landet som har et eget program for frivillig retur for barna, uten at det synes å gi spesielt gode resulateter: mellom 2001 og 2006 ble 16 mindreårige asylsøkerbarn gjenforent med familien. Ungarn sender barna tilbake til opprinnelseslandet eller et tredje land hvis oppsporing er nytteløst.