Forskjellsbehandling og diskriminering

Kraftig økning i angrep på jøder

Tallet på antisemittiske hendelser verden over gikk kraftig opp i fjor, viser en ny undersøkelse.

Det er Stepeh Roth-instituttet for studier om anisemittisme og rasisme ved Universitetet i Tel Aviv i Israel som står bak undersøkelsen, melder NRK.no. Undersøkelsen avdekker at det var 590 tilfeller av vold og vandalisme mot jøder og jødiske eiendommer i 2006.

Spesielt har økningen vært høy i Storbritannia, som for 2006 har oppnådd de høyeste tall på 20 år, med 60 prosent flere angrep på jødisk eiendommer, og 37 prosent flere fysiske angrep på jøder. I Australia var det en økning på 47 prosent, mens USA var det eneste landet med nedgang.