Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse forbys i Eritrea

Eritrea forsøker å stoppe praksisen med kjønnslemlestelse, som nesten alle landets jenter blir utsatt for. Lemlesting blir nå forbudt, og straffen er bøter og langvarig fengsel.

Over 90 prosent av den kvinnelige befolkningen i Eritrea er lemlestet. En nasjonal undersøkelse viser at over 60 prosent av jentene utsettes for det rituelle overgrepet før de er ett år gamle. Under en prosent av lemlestingene utføres av profesjonelle. Praksisen ble formelt forbudt ved lov 31. mars i år, et forbud som regjeringen ser som ett ledd i en lang kamp for å utrydde tradisjonen, melder Reuters. Strafferammen er satt til flere hundre dollar i bot og inntil 10 års fengsel.