Kjønnslemlestelse

Jordmødre ut mot omskjæring av gutter

To jordmødre i Helse Øst vil ha forbud mot at gutter omskjæres uten medisinsk grunnlag. Helseminister Sylvia Brustad (Ap) har ennå ikke tatt stilling i saken.