Innvandring

Ikke likegyldig hvilken innvandring Norge har

Innvandringsdebattens tidligere taushet kan forklares med intellektuell feighet, hevder professor, og legger til at det ikke er likegyldig hvilken innvandring Norge har.

”Det er blitt hevdet at debatt om innvandring til Norge plutselig er blitt stueren. Det spørs om ikke den tidligere taushet heller skyldes intellektuell feighet. Mange har vært uvillige til å engasjere seg i debatt om innvandring av frykt for å bli satt på bås med nasjonalister med trang horisont og begrensede intellektuelle evner. Det er på tide å la slik prippenhet fare,” skriver islandskfødte Rögnvaldur Hannesson, professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Hannsesson påpeker at det ikke er likegyldig hvilken innvandring Norge har, og han mener videre at ”den muslimske innvandring til Europa er en tikkende, tidsinnstilt bombe.” Hannesson bekymring er først og fremst knyttet til de som er i opposisjon til Vesten og som finner inspirasjonskilde i en ”pervers, fundamentalistisk variant av islam”. Dette er grupper som tar med seg middelalderen, stammesamfunnet og æresdrap – og som ikke beriker det norske samfunnet. Han stiller også følgende spørsmål: Mange har lenge hevdet at arbeidsinnvandring til Norge er nødvendig fordi et stadig økende antall pensjonister må forsørges av færre og færre arbeidende – har det noe for seg?

Les Hannessons innlegg hos E24.no