Kjønnslemlestelse

Helseundersøker jenter i Bergen

Ved Helsetjenesten i Bergen sjekker overlege Jamileh Ghadir alle nyankomne innvandrerjenter under 12 år fra land der kjønnslemlestelse praktiseres.

Overlege Jamileh Ghadir markerer i helsejournalene om jentene er lemlestet eller ei: ”Slik blir det mulig å vite dette for fastlegen senere,” sier hun til Klassekampen (17. april, ikke tilgjengelig på nettet).

Ghadir informerer foreldrene til jenter som ikke er lemlestet om den norske loven mot kjønnslemlestelse, og foreldrene må skrive under på at de har fått og forstått informasjonen om lovforbudet.

Ifølge Ghadir er det ”fullt mulig å se om en ung jente er omskåret eller ikke”, skriver Klassekampen, hvilket er i tråd med hva HRS i en årrekke har forfektet, da blant annet med referanse til en pediater i Frankrike, Mselati Jean Claude, som i en rettssak i Paris i 2003 sa følgende:

”Man trenger ikke være ekspert for å se om en jenter eller kvinne er kjønnslemlestet. Det er umulig å ikke se det med det blotte øyet.”

Det vil som regel kun være de aller mildeste formene for lemlesting som vil være vanskelig å observere, men det er ikke de mildeste formene som er mest utbredt, tvert om. Bakgrunnen for at Ghadir innførte rutinemessige undersøkelser var at hun for seks år siden, da hun startet i jobben ved Helsetjenesten, registrerte ” … unge kvinner med en del urinveisproblemer (…) Mange av disse var omskåret, derfor begynte jeg å interessere meg for hva omskjæring gjør med kroppen til en kvinne”. I Klassekampens artikkel fremkommer det ingenting om eventuell motstand til undersøkelsen fra barna eller foreldrene.