Kjønnslemlestelse

Halvparten fortsetter med kjønnslemlesting i Norge

Den somaliskfødte jordmoren Suad Farah mener at i alle fall halvparten av innvandrere i Norge med opprinnelse fra land der kjønnslemlestelse er praksis, fortsetter med tradisjonen her i Norge. Hun tror dette skjer selv om døtrene er født og vokser opp i Norge.

Ifølge somaliskfødte jordmoren Suad Farah er det vanlig at døtrene blir sendt til hjemlandet på ferie for å bli lemlestet, melder NRK.no. Farah har også jobbet som jordmor i Somalia, der hun har tatt opp problematikken med kjønnslemlesting.

Det er heller ikke første gang Farah slår alarm om disse forholdene, blant annet har hun tidligere formidlet dette direkte til statsråd Karita Bekkemellem. Bekkemellem sier hun er imponert over at Farah nå tør å fortelle det hun vet om omskjæring.

«Hvis det er riktig at halvparten av foreldre som er fra land der omskjæring er utbredt, fortsetter denne skikken, er det svært alvorlig,» sier Bekkemellem til NRK.

Informasjonen som Farah kommer med er helt på linje med det HRS har hevdet i flere år, jf. f.eks. i HRS-boka «Feminin integrering» fra 2003. Somaliske unge kvinner har også formidlet til HRS at det er deres mening at om lag halvparten av somaliske jenter i Norge utsettes for lemlesting. At anslagsvis halvparten fortsetter å omskjære sine døtre selv om de har bosatt seg i land der kjønnslemlesting ikke er noen tradisjon, ble også avdekket i en undersøkelse i England i 1998. Her ble det fastslått rundt 50 prosent av somaliske jenter som kom til England før de var lemlestet eller som er født i England, utsettes for lemlesting. Undersøkelsen var et samarbeidsprosjekt mellom London Black Women’s Health Action Project og London School of Hygiene and Tropical Medicine. I 1997 avdekket dessuten Channel Four at lemlestingen også blir utført i England. Hvis så mange som opp mot 50 prosent av disse gruppene fortsetter å lemleste jentebarna sine etter at de er bosatt i Norge, bør Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) revurdere sine kunnskaper på feltet. I forbindelse med en utredning gitt fra dem, knyttet til diskusjonen om eventuell helseundersøkelser av alle barns underliv i dette landet, hevdet SHdir at 99 prosent av jentene er utenfor faresonen hva gjelder kjønnslemlestelse. Men dette er tall for de som fødes i Norge, som ikke høyde for de barna fra aktuelle land som er innvandret til Norge. For to år siden viste befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå at det var registrert bosatt over 8 000 jenter i alderen 0-19 år fra land der kjønnslemlestelse er en praksis. I underkant av 5 000 av disse var under 9 år, herav 2 500 fra høyrisikolandet Somalia. Og denne gruppen er i rask vekst.

HRS er ikke i tvil: helseundersøkelser av alle barns ytre kjønnsorgan og straffeforfølgelses av avdekket lemlesting må til for å stoppe den barbariske tradisjonen.