Kvinner og likestilling

Frykt for at jentefostre selektivt aborteres

Frykter at patriarkalske fedre i innvandrermiljøer i Danmark utnytter ultralyd til å velge bort jentefostre. Til HRS forteller ansatte helsevesenet at de mistenker at kjønnselektiv abort også praktiseres i Norge, eller at gravide reiser til utlandet og foretar aborten.