Ufrivillige ekteskap

Forbud mot søskenbarnekteskap er vanvittig, sier leger

Leger med innvandrerbakgrunn hevder at et forbud mot søskenbarnekteskap er vanvittig, populistisk villledning, forskjellsbehandling - og særlov (?).

Legen Wasim Zahid skriver i en kronikk i Dagbladet.no 2. april at forbud mot søskenbarnekteskap er vanvittig, og han går sterkt imot en lov som forbyr søskenbarn å gifte seg.

«Å innføre et forbud mot denne praksisen på bakgrunn av helserisiko, er etter min mening en vanvittig politikk som danner grunnlag for inkonsekvens og forskjellsbehandling”, skriver Zahid.

Enda en lege, også han av utenlandsk opprinnelse, engasjerer seg i debatten. Legen Sheraz Yaqub sier i sin kronikk i Dagbladet.no 4. april at politikere driver populistisk villedning av folket når de argumenterer ut fra rapporten fra til Folkehelseinstituttet. Yaqub advarer mot en særlov som skal rettes inn mot helt spesielle etniske grupper.

Flere røster kommer også med kritikk av regjeringens signaler om et eventuelt forbud mot søskenbarnekteskap. Minoritetsforsker Randi Gressgård er en av dem. Hun skriver i en kronikk i Dagbladet.no 11. april at et forbud mot inngifte ved slektskap er å sammenligne med rasehygiene (!).

Hege Storhaug, informasjonsansvarlig i Human Rights Service, har i dagens Dagbladet gitt et tilsvar til både Sheraz Yaqub og Randi Gressgård. Les Storhaug tilsvar hos Dagbladet.no