Forskjellsbehandling og diskriminering

FN oppfordrer til blasfemiforbud

Islam bør ikke kritiseres, for det kan såre muslimer og føre til intoleranse. Dette er innholdet i en resolusjon som FNs menneskerettighetsråd, MR-rådet, vedtok like før påske i Genève.

Resolusjonen oppfordrer til et globalt forbud mot blasfemi i offentligheten, og ses på som en direkte reaksjon på karikaturkrisen av Muhammed. I resolusjonen uttrykkes bekymring for å knytte islam til terrorisme, vold og brudd på menneskerettighetene. Ingen andre religioner nevnes, men på generelt grunnlag oppfordres alle FNs medlemsland til å forby spredning av materiale eller ideer som angriper hvilken som helst religion.

Alle de europeiske medlemmene av rådet stemte mot resolusjonen, mens alle de 17 muslimske landene i rådet stemte for forslaget, i tillegg til Kina, Russland, Cuba og noen afrikanske land. Dermed ble resolusjonen vedtatt med 24 mot 14 stemmer, mens 9 land stemte blankt.