Arbeid og utdanning

– Få mamma i jobb

Drammen kommune vil ha innvandrerkvinner i jobb. Og det er den største utfordringen hva gjelder innvandrere i kommunen, hevder IMDi.