Innvandring

Exit folkehjemmet Sverige – kapittel for kapittel

En bok som tar et oppgjør med naivismen i den svenske innvandringspolitikken blir tiet ihjel i offentligheten i Sverige. Forfattererne svarer med å publisere den på Internett.

Boken «Exit Folkhemssverige» tar et oppgjør med naivismen i den svenske innvandringspolitikken og tåkeleggingen og fortielsen av de omfattende økonomiske og sosiale problemene Sverige står overfor. Ikke overraskende er boken forsøkt tidd i hjel av både media, politikere og intellektuelle, til tross for at bokens avsendere har faglig tyngde, som eksempelvis professor Jonathan Friedman. På grunn av den offentlige fortielsen går nå forfatterne til det skrittet å legge ut boken på Internett, kapittel for kapittel. Innledningen av Jonathan Friedman kan leses her