Forskjellsbehandling og diskriminering

Dropper jødeforfølgelse fra pensum

En fersk undersøkelse, finansiert av det britiske undervisningsdepartementet, avdekker at britiske lærere dropper jødeforfølgelsen fra pensum i frykt for å støte muslimske elever.

Funnene i undersøkelsen, gjengitt i Nettavisen.no har gitt næring til påstandene om at det britiske skolesystemet manipulerer historiefaget for å fremme politisk korrekte holdninger.