Skilsmisse

Bomskudd fra Sultan

Et fullstendig skille mellom stat og kirke er ikke til det beste for minoritetsreligionene, sier Shoaib Sultan, titulert som tidligere talsmann for Islamsk Råd Informasjonsleder i det europeiske rådet for religiøse ledere. Hvorpå skytsen rettes mot HRS.