Ufrivillige ekteskap

Arrangerte ekteskap og «hemmelige kjærester»

Som ungdom er "hemmelig kjæreste" ikke uvanlig, men når det er snakk om ekteskap er familiens arrangement helt OK, sier unge med innvandrerbakgrunn.