Innvandring

Ankerbarn eller feilaktig utsendt?

I fjor ble 13-årige Ashok tvangsutsendt fra Norge til Colombo på Sri Lanka. Der skulle gutten bli gjenforent med sin mor, ifølge norske myndigheter.

Ashok kom alene til Norge for fire år siden, og havnet i Lørenskog kommune. Her ble han plassert hos en fosterfamilie på Fjellhamar. Et helt nærmiljø engasjerte seg for å få omgjort utsendelsen, uten hell. Utlendingsnemnda mente Ashok var et eksempel på et såkalt ankerbarn, et barn som blir sendt til Vesten i håp om at barnet får opphold og deretter søker familien om å få komme etter på familiegjenforening. Ett år etter utsendelsen sendte Lørenskog et team til Colombo for å se hvordan det var gått med Ashok. Rapporten fra teamet indikerer at grunnlaget for vedtaket var feil, meldte gårsdagens TV 2 nyheter. Teamet fant gutten boende hos sin bestemor og alkoholiserte bestefar, trist og apatisk, uten skolegang og for det meste innendørs på grunn av sikkerhetssituasjonen i Colombo. Ashoks mor er det ingen som vet hvor er.

Lørenskog kommune vurderer å gå til rettssak mot staten for å få den tvangsutsendte gutten Ashok tilbake til Norge. Ordfører Åge Tovan (Ap) i Lørenskog kommune er regelrett forbannet, og mener gutten er sendt ut av Norge på feile premisser. Han vil at statsråd Hanssen skal engasjere seg og innrømme at utlendingsmyndighetene har tatt feil – og hente gutten tilbake til Norge. Kort tid etter at Ashok var sendt ut, kom statsråden med en forskrift som endret betingelsene for denne type utsendelser. Forskriften tilsier at Ashok ville fått bli i Norge.