Islam

70 prosent tror USA vil svekke islam

Innbyggere i land som Egypt, Pakistan, Indonesia og Marokko tror USA vil splitte den muslimske verden, svekke islam og spre kristendommen.