Ytringsfrihet

Verdier må deles – ikke nødvendigvis kulturene

Etter at Abid Raja gikk ut i media og krevde programleder Stenstrøm og hans debattprogram Holmgang fjernet fra skjermen, tar nå andre norskpakistanere til orde.

Shakil Rehman

 

Abid Raja krevde programleder Stenstrøm og hans debattprogram Holmgang fjernet fra skjerme. Men det er ikke alle med innvandrerbakgrunn enige i. Shakil Rehman skriver i Aftenposten.no i dag at debatten er en livsnerve, og kaller Rajas utspill for direkte flaut. Rehman deltok selv i prorgrammet som Raja tar utgangspunkt i sin kritikk, og mener det var viktig fordi flere ting ble diskuterte samtidig – alt fra muslimske kvinners rettigheter, karikaturtegninger og Irak-krigen, til London-bombene og den radikale islamismens fremmarsj.
Rehman spør videre:
Hva er det som har gått galt siden åttitallet? Er det blitt en belastning at de ulike kulturene lever side om side i Norge? En ung indisk gutt sa det så pent under det samme seminaret at: «Vi burde dele verdiene og ikke kulturene».
Rehman henviser her til et seminar som HRS arrangerte onsdag 28. februar, og den indiskfødte unge mannen som uttalte de bevingende ord heter Himanshu Gulati.
Det Gulati egentlig sa på seminaret var at «Vi må ikke nødvendigvis dele kulturene, men verdiene må deles.» Likevel vil vi tro at Gulati er enig med Rehman i følgende:
Himanshu Gulati

«Det som er viktig er at de som deltar og forsvarer de vestlige verdiene er genuint opptatt av å bygge et harmonisk flerkulturelt samfunn, og i sin iver etter å forsvare disse verdiene ikke begår overtramp mot de samme. For verdiene er ikke bare truet av radikale islamister. De er like mye truet av høyreekstreme krefter som helst ikke vil dele Norge med andre kulturer.»

Rehman tar deretter et oppgjør med Fremskrittspartiet (Frp).

Vi er ikke så sikker på at Gulati er enig i at det er Frp det skal skytes på, for Gulati fortalte selv at han er aktiv i både Frp og FpU. Men heller enn å gjøre et slikt verdispørsmål til et politisk spill, burde partiene på tvers av partipolitiske skillelinjer snart kunne enes om hvilke verdier som er viktige for Norge, og derav hvilke vi ikke vil gå på akkord med. Såpass fortjener da virkelig det norske folk.

(Vi takker Gulati for at han gjorde oss oppmerksom på at vi hadde stavet hans navn feil, og at han gav oss det korrekte sitatet fra hva han uttalte på seminaret.)