Innvandring

Utviste kriminelle får bli

Kriminelle som er utvist fra Norge, nekter å forlate landet. Statistikk viser at mange får lov til å bli.

En fersk oversikt fra Utlendingsdirektoratet viser at mange kriminelle utlendinger som har fått utvisningsvedtak, inkludert de som sitter i fengsel i Norge og skal etter planen utvises etter endt soning, får bli i Norge likevel, melder Aftenposten.no. I 2006 ble 580 kriminelle med utenlandsk bakgrunn utvist, likevel fikk 250 av dem bli i landet.

Nejyar (28) sitter bak murene i Oslo fengsel, og forteller dette til Aftenposten: «Selv om UDI vil ha meg ut, kommer jeg ikke til å forlate Norge når jeg slipper ut herfra neste år. Siden jeg ikke har mulighet til å jobbe i Norge, kommer jeg mest sannsynlig til å jobbe svart og bo hos onkelen min,» sier 28-åringen.

Ifølge politiet er det problem at utviste personer som det er vanskelig å få tvangsreturnert, blir kriminelle gjengangere.