Innvandring

Ulovlige innvandrere skal telles

Titusener av asylsøkere oppholder seg ulovlig i Norge. Nå skal de telles, men ingen vet helt hvordan.

Sjokktall viser at omlag 22.000 personer har rømt fra asylmottak i Norge siden år 2000 og oppholder seg ulovlig i Norge, eller har forsvunnet ut av landet, skriver Aftenposten.no. Oppgaven med å telle ulovlige innvandrere er vanskelig og vekker internasjonal oppmerksomhet. Frode Forvang, som er assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) innrømmer at dette feltet har vært vanskelig: ”Dette vet vi veldig lite om. Vi har aldri tallfestet hvor mange som oppholder seg ulovlig i Norge. De tall som tidligere er nevnt i mediene, er svært lite underbygde”, sier han til avisen. Prosjektet med å telle alle de som har rømt fra mottak og ulovlige innvandrere i landet, blir planlagt i samarbeid med politiets registre og Statistisk Sentralbyrå.