Kjønnslemlestelse

SVs Ballo går mot Bekkemellem

Statsråd Karita Bekkemellem (Ap) ønsker å inkludere jenters undreliv i ordinære helseundersøkelser for særlig å forebygge kjønnslemlestelse. Men SVs stortingspolitiker og lege, Olav Gunnar Ballo, avviser helseundersøkelser av alle jentebarn.

SVs Olav Gunnar Ballo mener at det er ”meningsløs ressursbruk at alle skal sjekkes, fordi et fåtall står i fare for å bli omskåret”, melder Dagbladet.no. Ballo foreslår isteden at barn kalles inn til undersøkelse hvor helsepersonell stiller som sakkyndige hvis det er grunnlag for mistanke. Han mener foreldre kan anmeldes hvis barnet ikke stiller.

Ballo kan umulig ha lest Aftenposten i går, der to barneleger gir overbevisende argumenter for at alle barn skal undersøkes. Barnelegene, som sammen med en sykepleier har foretatt ”grundige” undersøkelser av ”et stort antall” jenter i alderen fem til seks år, sier blant annet at de er forundret over at jenters underliv stadig er et ikke-tema. De viser også til at jenter har mer helseplager i underlivet enn gutter, som rutinemessig sjekkes, og barnelegene mener at undersøkelser av alle jentebarn vil føre til en ”avstigmatisering” av jenters kjønnsorgan.

Det er forstemmende at Ballo, som altså er lege, har et slik foreldet syn på jenters kropp, helse og lovfestede menneskerettigheter til å bli forskånet for kroppslig skade.