Islam

Stoltenberg på fredagsbønn i Mesjid Istiqlall

Statsministeren avsluttet sin reise i Kina og Indonesia med å delta på fredagsbønnen i Asias største moské. Han mener det viktig å støtte opp under moderat islam.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) avsluttet sin reise i Kina og Indonesia med å delta på fredagsbønnen i Asias største moské, Mesjid Istiqlall, i Jakarta. Moskéen rommer opp til 200 000 mennesker, og ble reist som et monument over Indonesias frigjøing. Vanligvis avvises kristne i moskéen, men Norges statsleder og hans kone, Ingrid Schulerud, fikk altså delta på fredagsbønnen.
Ifølge Aftenposten.no holdt imamen en tale som Stoltenberg kunne kopiert store deler av til Ap-landsmøtet. For som Aftenpostens skriver:
«Han snakket ikke bare om at det finnes ingen annen Gud enn Allah, men også om behovet for å fri samfunnet fra sult. – Velferdssamfunnet er et samfunn som sørger for mat, klær, husvær, utdannning og helse. Og det må skapes kollektivt gjennom samarbeid mellom regjering og samfunnet, slik at det ikke oppstår sult og sosiale ulikhet. Det vil true samfunnet, sa presten.»
VGs journalist har derimot også en annen oppfatning av imamens tale. Under overskriften «Hørte imamen advare mot vestlige verdier» skriver VG Nett:
«Under sin preken advarte imamen mot vestlige verdier. -Vi bør ikke bare være interessert i å lære samfunnsutviklingsideer introdusert av vesten gjennom deres sosiologiteori som ikke tror på noen Gud, noen religion, sa imamen, professor Didin Hafidhuddin som også angrep det han kaller individuell intellektualisme.»

Stoltenberg sier til VG at han ikke oppfatter talen som en advarsel mot Vesten. Han mener det viktige med Indonesia er at det representerer mangfold og toleranse i forhold til fundamentalistisk islam, som han påpeker vokser frem andre steder. Stoltenberg understreker at det er viktig å støtte opp under moderat islam.