Forskjellsbehandling og diskriminering

Sterk vekst i antisemittismen i Canada

Antisemittismen i Canada er i sterk vekst. I løpet av det siste året skal 42 synagoger ha blitt vandalisert og det er rapportert om 935 antisemittiske hendelser.

Økningen er en firedobling i løpet av de siste 10 år og en økning på 12,8 prosent i forhold til i fjor. Jødiske ledere i Canada mener at de antisemittiske hendelsene ikke minst skyldes en voksende anti-israelsk stemning i Canadas voksende muslimske befolkning, skriver Norge iDag.no