Ufrivillige ekteskap

Søskenbarnekteskap og misdannelser i Allahs hender

Ullevål Universitetssykehus ser oftere misdannelser hos innvandrerbarn, og hevder at foreldrene er klar over risikoen for misdannelser ved inngifte. Men foreldrene sier at det er Allahs mening.

«Vi ser oftere misdannelser hos innvandrerbarn,» sier seksjonssjef Rolf Lindemann ved Ullevål Universitetssykehus. Barna fødes med et bredt spekter av ulike misdannelser: «Alt mulig, fra hjertefeil, urinveier og skjelett, til sykdommer i hjernen. Flere av barna dør av de misdannelsene de er født med,» sier Lindemann.
Barnas foreldre er som oftest i slekt. Foreldrene blir orientert om at sykdommen barnet deres har fått, er genetisk betinget. Lindemann mener at mange av dem vet om risikoen foreldre som er i slekt har for å få et sykt barn. «De sier at deres skjebne ligger i Allahs hender, og at dette er meningen,» sier Lindemann. Han understreker at man også kan se denne holdningen blant ekstremt religiøse etniske nordmenn.

Pakistanere og kurdere er blant de folkegruppene som tradisjonelt gifter seg innen slekten, ifølge forsker Torunn Arntsen Sørheim. Hun sier at tendensen til inngifte er høyere blant pakistanere i Norge enn i Pakistan.

Professor i genetikk, Karen Helene Ørstavik ved Rikshospitalet, påpeker at tallenes tale er klar: «Risikoen for alvorlige medfødte misdannelser hos barn av foreldre som er fetter og kusine, er dobbelt så stor som for foreldre som ikke er i nær slekt,» sier Ørstavik. Risikoen øker også noe i en familie der inngifte har foregått i mange ledd.

Folkehelseinstituttet jobber fremdeles med rapporten som skal kartlegge inngifte problematikken. Det er divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for den nye rapporten om søskenbarnekteskap blant innvandrere. Den skal leveres til departementene i slutten av mars.

Les i Dagens Medisin