Skilsmisse

Organisert svindel med skilsmisse og aleneforsørgerbidrag

Norsk lovgivning kan stimulere både til trygdemisbruk og legaliserer forbudte praksiser i Norge.

I noen tilfeller nærmest stimulerer norsk lovgivning til misbruk av økonomiske goder. I de siste årene har trygdesystemet avdekket et økende stønadsmisbruk blant somaliske kvinner i Norge. Mødrene inngår skilsmisse etter norsk lov, som også utløser økonomisk støtte som alenemor, men forblir i realiteten muslimsk gift og sammen med sin ektemann, melder Velferd.no.
Lederen av NAV Innkreving og kontroll (tidligere avdeling i Rikstrygdeverket), Magne Fladby, er kjent med problemet og bekrefter at de har hatt flere saker til behandling. For tiden er det denne typen svindel som øker mest. I fjor ble 111 personer anmeldt for å ha svindlet med stønader til enslige forsørgere. Se også sak hos ABC Nyheter.

Men ikke bare kan norsk lovgivning stimulere til økonomisk misbruk, den kan også føre til å legalisere praksiser som er forbudt. HRS er kjent med at flere menn skiller seg etter norsk lov, og ekter ny hustru i opprinnelseslandet som hentes hit på såkalt familiegjenforening. På denne måten kan mannen enkelt få flere hustruer til Norge, og til og med tjene økonomisk på det, da ved at de norsk-skilte konene får ekstra penger for barna hun angivelig er alenemor for.

Så er det jo å håpe at regjeringen også har med seg denne problematikken i forslaget til ny utlendingslov.