Forskjellsbehandling og diskriminering

Oppsiktsvekkende dom: Må regne med vold i muslimsk ekteskap

En tysk dommer avviste en hasteskilsmisse av et tyskmarokkansk ektepar, men henvisning til at koranen gir ektemannen rett til å tukte hustruen. Dommeren sa også at den mishandlede og drapstruede kvinnen måtte "regne med" å bli utsatt for vold når hun giftet seg med en mann vokst opp i Marokko. Nå angrer hun.

En mishandlet og drapstruet kvinne av marokkansk opprinnelse ble nektet skilsmisse av tysk domstol med henvisning til Koranen, melder Jyllands-Posten.dk.
«Dette måtte hun regne med, siden hun giftet seg med en marokkansk mann, mente den tyske dommeren. I dommerens skriftlige avslag heter det videre: «I denne kulturen er det ikke uvanlig at mannen utøver en rett til å slå sin kone».
Dommeren mener også at den tyskfødte kvinnen måtte ha regnet med vold i ekteskapet ettersom hun giftet seg med en mann oppvokst i Marokko. Dommeren peker også på Koranen og æresbegrepet, og sier at
» … mannens ære i all sin enkelthet er forbundet med kvinnens kyskhet, det vil strengt tatt si at for en islamsk oppdratt mann er en kvinnes liv etter vestlige kulturregler i seg selv en ærekrenkelse».
Kvinnen, som har to barn, anla sak mot dommeren. Hun mente dommeren var inhabil og ute i stand til å avsi en nøytral dom i skilsmissen. Domstolene har nå gitt kvinnen medhold og fratatt dommeren saken. Flere tyske politikere har uttrykt forferdelse over dommerens uttalelser. De krever nå at uttalelsene får konsekvenser for dommeren.

Saken vakte oppstandelse også langt utenfor landets grenser, melder Jyllands-Posten.dk. Dommeren beklager nå sine uttalelser og vurderinger, og sier at hun ikke forstod handlingen sin og hvilken politiske sprengkraft den innehadde. Flere krever at saken må få disiplinære konsekvenser for dommeren.